jueves, 19 de mayo de 2011

Poetry

o recordo inmóbil (foto)


Un soño alleo repetido

O certo é que teño a impresión ás veces
que se fai máis patente cada día
de que pese ás evidencias en contra
debín morrer daquela

e estou vivindo un soño repetido
nas noites dos que me seguen querendo.

Outono, 95
Lois Pereiro


..Con retraso pero a tempo de todo..